lnwshop logo

รูปเหมือนบูชาบรมครูปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์ 5 นิ้ว

รูปเหมือนบูชาบรมครูปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์ 5 นิ้ว
รูปเหมือนบูชาบรมครูปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์ 5 นิ้ว thumbnail 1รูปเหมือนบูชาบรมครูปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์ 5 นิ้ว thumbnail 2รูปเหมือนบูชาบรมครูปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์ 5 นิ้ว thumbnail 3รูปเหมือนบูชาบรมครูปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์ 5 นิ้ว thumbnail 4รูปเหมือนบูชาบรมครูปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์ 5 นิ้ว thumbnail 5
หมวดหมู่ ครูบาชัยมงคล วัดไทรย้อย
ราคา 2,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 23 พ.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

บรมครูปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์

       หมอชีวกเกิดที่เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เป็นบุตรของนางคณิกา (หญิงงามเมือง) ชื่อว่าสาลวดี แต่ไม่รู้จักมารดาบิดาของตน เพราะเมื่อนางสาลวดีมีครรภ์ เกรงค่าตัวจะตกจึงเก็บตัวอยู่ ครั้นคลอดแล้วก็ให้คนรับใช้เอาทารกไปทิ้งที่กองขยะ

       แต่พอดีเมื่อถึงเวลาเช้าตรู่ เจ้าชายอภัย โอรสองค์หนึ่งของพระเจ้าพิมพิสาร จะไปเข้าเฝ้า เสด็จผ่านไป เห็นการุมล้อมทารกอยู่ เมื่อทรงทราบว่าเป็นทารกและยังมีชีวิตอยู่ จึงได้โปรดให้นำไปให้นางสนมเลี้ยงไว้ในวัง ในขณะที่ทรงทราบว่าเป็นทารกเจ้าชายอภัยได้ตรัสถามว่าเด็กยังมีชิวิตอยู่ (หรือยังเป็นอยู่) หรือไม่ และทรงได้รับคำตอบว่า ยังมีชีวิตอยู่ (ชีวติ = ยังเป็นอยู่ หรือยังมีชีวิตอยู่) ทารกนั้นจึงได้ชื่อว่า ชีวก (ผู้ยังเป็น) และเพราะเหตุที่เป็นผู้อันเจ้าชายเลี้ยงจึงได้มีสร้อยนามว่า โกมารภัจจ์ (ผู้อันพระราชกุมารเลี้ยง)

       ครั้นชีวกเจริญวัยขึ้น พอจะทราบว่าตนเป็นเด็กกำพร้า ก็คิดแสวงหาศิลปวิทยาไว้เลี้ยงตน จึงได้เดินทางไปศึกษาวิชาแพทย์กับอาจารย์แพทย์ทิศาปาโมกข์ ที่เมืองตักสิลา ศึกษาอยู่ ๗ ปี อยากทราบว่าเมื่อใดจะเรียนจบ อาจารย์ให้ถือเสียมไปตรวจดูทั่วบริเวณ ๑ โยชน์รอบเมืองตักสิลา เพื่อหาสิ่งที่ไม่ใช่ยา ชีวกไม่พบ กลับมาบอกอาจารย์ๆ ว่าสำเร็จการศึกษามีวิชาพอเลี้ยงชีพแล้ว และมอบเสบียงเดินทางให้เล็กน้อย ชีวกเดินทางกลับยังพระนครราชคฤห์

       เมื่อเสบียงหมดในระหว่างทาง ได้แวะหาเสบียงที่เมืองสาเกต โดยไปอาสารักษาภรรยาเศรษฐีเมืองนั้นซึ่งเป็นโรคปวดศีรษะมา ๗ ปี ไม่มีใครรักษาหาย ภรรยาเศรษฐีหายโรคแล้ว ให้รางวัลมากมาย หมอชีวกได้เงินมา ๑๖,๐๐๐ กษาปณ์ พร้อมด้วยทาสทาสีและรถม้า เดินทางกลับถึงพระนครราชคฤห์ นำเงินและของรางวัลทั้งหมดไปถวายเจ้าชายอภัยเป็นค่าปฏิการะคุณที่ได้ทรงเลี้ยงตนมา เจ้าชายอภัยโปรดให้หมอชีวกเก็บรางวัลนั้นไว้เป็นของตนเอง ไม่ทรงรับเอา และโปรดให้หมอชีวกสร้างบ้านอยู่ในวังของพระองค์

       ต่อมาไม่นาน เจ้าชายอภัยนำหมอชีวกไปรักษาโรคริดสีดวงงอกแด่พระเจ้าพิมพิสาร จอมชนแห่งมคธทรงหายประชวรแล้ว จะพระราชทานเครื่องประดับของสตรีชาววัง ๕๐๐ นางให้เป็นรางวัล หมอชีวกไม่รับ ขอให้ทรงถือว่าเป็นหน้าที่ของตนเท่านั้น พระเจ้าพิมพิสารจึงโปรดให้หมอชีวกเป็นแพทย์ประจำพระองค์ ประจำฝ่ายในทั้งหมด และประจำพระภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข

       หมอชีวกได้รักษาโรครายสำคัญหลายครั้ง เช่น ผ่าตัดรักษาโรคในสมองของเศรษฐีเมืองราชคฤห์ ผ่าตัดเนื้องอกในลำไส้ของบุตรเศรษฐีเมืองพาราณสี รักษาโรคผอมเหลืองแด่พระเจ้าจัณฑปัชโชตแห่งกรุงอุชเชนี และถวายการรักษาแด่พระพุทธเจ้าในคราวที่พระบาทห้อพระโลหิต เนื่องจากเศษหินจากก้อนศิลาที่พระเทวทัตกลิ้งลงมาจากภูเขา เพื่อหมายปลงพระชนม์ชีพ

       หมอชีวกได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน แล้วด้วยศรัทธาในพระพุทธเจ้า ปรารถนาจะไปเฝ้าวันละ ๒-๓ ครั้ง เห็นว่าพระเวฬุวันไกลเกินไป จึงสร้างวัดถวายในอัมพวัน คือสวนมะม่วงของตน เรียกกันว่า ชีวกัมพวัน (อัมพวันของหมอชีวก)

       เมื่อพระเจ้าอชาตศัตรูเริ่มน้อมพระทัยมาทางศาสนา หมอชีวกก็เป็นผู้แนะนำให้เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้า

       ด้วยเหตุที่หมอชีวกเป็นแพทย์ประจำคณะสงฆ์และเป็นผู้มีศรัทธาเอาใจใส่เกื้อกูลพระสงฆ์มาก จึงเป็นเหตุให้มีคนมาบวชเพื่ออาศัยวัดเป็นที่รักษาตัวจำนวนมาก จนหมอชีวกต้องทูลเสนอพระพุทธเจ้าให้ทรงบัญญัติ ข้อห้ามมิให้รับบวชคนเจ็บป่วย ด้วยโรคบางชนิด

       นอกจากนั้น หมอชีวกได้กราบทูลเสนอให้ทรงอนุญาตที่จงกรมและเรือนไฟ เพื่อเป็นที่บริหารกายช่วยรักษาสุขภาพของภิกษุทั้งหลาย หมอชีวกได้รับพระดำรัสยกย่องเป็นเอตทัคคะในบรรดาอุบาสกผู้เลื่อมใสในบุคคล

 

จากพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์   โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

*************************************

รูปหล่อบูชาบรมครูปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์ 5 นิ้ว 

             ก่อนวันวิสาขบูชา ปีพุทธศักราช 2554 ครูบาชัยมงคล วัดไทรย้อย เดินทางไปนมัสการหลวงพ่อพระพุทธองค์ดำ นาลันทา ราชคฤห์ แคว้นพิหาร ประเทศอินเดีย  หลังจากนมัสการหลวงพ่อพระพุทธองค์ดำแล้วท่านเดินทางไปยังโบราณสถานโรงพยาบาล หมอชีวกฯที่ราชคฤห์  ครูบาชัยมงคลได้ทำพิธีบูชาพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอจัดสร้างบรมครูปู่หมอชีวกฯ  ระหว่างประกอบพิธีได้บังเกิดกระแสลมพวยพุ่งอย่างแรง   แต่ทว่า...ธูปเทียนที่จุดบูชาหาดับไม่ กลับลุกโชติช่วงให้ปรากฏ  นับเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นนิมิตหมายอันดี

                ต้นปี 2555 ครูบาชัยมงคล  จัดงานไหว้ครูและจัดสร้างรูปหล่อบรมครูปู่หมอชีวกโกมารภจจ์ เนื้อโลหะ ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว ใต้ฐานบรรจุว่านยา 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่ สะสมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาฟอร์จูนทาวน์ ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหลักสี่ ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

Categories

พระสมเด็จฯ กรุวัดสะตือ พระพุทธไสยาสน์ [116]

Member

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

Statistic

หน้าที่เข้าชม420,135 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด204,271 ครั้ง
เปิดร้าน2 มิ.ย. 2557
ร้านค้าอัพเดท19 ก.ค. 2561

Trackcode

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก